Lokaty bankowe co warto wiedzieć

Każdy zna posiadając jakieś dodatkowe środki zastanawia się nad oszczędzaniem a właściwie zainwestowaniem ich. Wybierając formę oszczędzania spotykamy się z różnymi formami lokat bankowych. Niestety nie dla każdego zasady funkcjonowania lokat bankowych są ważne dlatego też warto dowiedzieć się o nich coś więcej i zapoznać sie z ich charakterystyką.

Waluta lokaty

Jak się okazuje najbardziej popularne są lokaty bankowe w złotówkach, ale dostępne są również lokaty w innych walutach. Jednak z reguły oprocentowanie walut zagranicznych jest dużo niższe niż w przypadku lokat złotówkowych. Opcja ta może być jednak korzystana dla osób które korzystają z obcych walut i nie chcą ich ciągle wymieniać.

Roczne oprocentowanie

Cechą podstawową wszystkich lokat bankowych jest ich oprocentowanie w skali roku, musimy jednak odliczyć od niego podatek belki. Oprocentowanie może być stałe wysokość oprocentowanie przy zakładaniu lokaty oraz ich zmiany uzależnione są od stóp procentowych które są wyznaczone przez Polski Bank Centralny. Odsetki naliczane są podczas trwania lokaty w określonych odstępach czasu bądź po jej zakończeniu.

Okres trwania

To co charakteryzuje wszystkie lokaty to okres ich trwania który wyznaczany jest podczas podpisywania umowy z bankiem. Zerwanie umowy czyli lokaty przed czasem wiąże się zazwyczaj z całkowitą utratą odsetek, natomiast podstawowa kwota lokaty zostaje w całości zwrócona użytkownikowi. Na rynku możemy spotkać oferty lokat łączonych, są one podzielone na kilka części o różnym okresie trwania. Zysk jakiego możemy się spodziewać z inwestycji uzależniony jest oczywiście od oprocentowania oraz długości lokaty.

Zamknięcie lokaty

Innym sposobem oceny lokaty bankowej którą jesteśmy zainteresowani jest sposób jej zakończenia. Z reguły po zakończeniu lokaty suma wpłaconych środków wraz z odsetkami przekazywana jest na konto rozliczeniowe w tym samym banku. Jest również możliwość przelania środków na konto w innym banku. Zdarza się również możliwość odnowienia lokaty w wysokości sumy podstawowej z odsetkami lub bez nich. Niestety oprocentowanie po przedłużeniu lokaty zazwyczaj jest mniej korzystne gdyż opcja ta kierowana jest do osób które nie mają czasu na pilnowanie swoich finansów. A zatem przed wyborem ostatecznej lokaty bankowej dla siebie dokładnie sprawdźmy jej parametry oraz oprocentowanie jak najlepiej dopasowane do naszych potrzeb i oczekiwań. Warto również porównać ze sobą lokaty które proponują nam różne banki, w każdym z nich warunki mogą być nieco inne.