Czy warto się zainteresować lokatami rentierskimi?

Budowanie niezależności ekonomicznej jest coraz prostsze, jednak w dalszym ciągu wymaga długoterminowej perspektywy oszczędnościowo – inwestycyjnej. Lokata rentierska odgrywa sporą rolę w prawidłowym zabezpieczaniu bardzo dużego, wypracowanego już kapitału. Czy warto faktycznie zainteresować się lokatami rentierskimi, jakimi zaletami się charakteryzują i co musisz wiedzieć o zabezpieczaniu oszczędności w długoterminowych planach zdobywania niezależności ekonomicznej?

Najważniejsze zalety lokaty rentierskiej
Na pewno lokata rentierska to rozwiązanie dopasowane do potrzeb bardziej zamożnych klientów banków detalicznych. Dobre oprocentowanie zachęca zdecydowanie do zainteresowania się rentierskimi formami oszczędzania. Przy dużym poziomie kapitału banki detaliczne otwierają się na negocjacje w zakresie udzielania większego oprocentowania. Najważniejsze zalety lokaty rentierskiej to częste wypłacanie zysku, nawet w skali miesięcznej, czy kwartalnej. Nie musisz czekać, np. roku, dwóch lat, aby uzyskać odsetki. Kapitał pracuje na siebie regularnie. Lokata rentierska wymaga najczęściej podpisania długoterminowej umowy z bankiem detalicznym, gdzie dochodzi do zamrożenia jednak dużego kapitału. Z tego powodu nie zaleca się utrzymywania na lokatach rentierskich wszystkich oszczędności, ponieważ to ostatecznie może zagrażać utrzymaniu racjonalnego poziomu płynności. Lokata rentierska docelowo zapewnia życie z odsetek, chociaż potrzeba do tego naprawdę dużego kapitału. Życie z odsetek jest możliwe przy atrakcyjnym oprocentowaniu oszczędności, a jednocześnie niskiej inflacji.

Inwestowanie w końcu musi prowadzić do zabezpieczenia wypracowanych zysków
Warto zauważyć, że inwestor indywidualny, który przez całe życie podejmuje dość ryzykowne decyzje inwestycyjne musi w końcu przenieść kapitał do bardziej bezpiecznych obszarów, ponieważ to działanie pozwalające racjonalnie zabezpieczyć już wypracowane zyski. Lokata rentierska dedykowana klientom premium to jedno z ciekawszych rozwiązań. Oczywiście nie rezygnuj również z indywidualnego konta emerytalnego i z inwestycji na rynku kapitałowym. Poznawaj wszystkie nowoczesne możliwości oszczędnościowe. Rozkwit lokat rentierskich widać szczególnie w najbardziej rozwiniętych gospodarkach w przestrzeni międzynarodowej. W Polsce to jeszcze kategoria mało popularna, jednak wyżej oprocentowana od klasycznych lokat terminowych.

Wydajne gospodarowanie oszczędnościami w budżecie domowym
Zainteresowanie lokatami rentierskimi jest jeszcze niewielkie ze względu na nieproporcjonalne oprocentowanie w stosunku do odkładanego kapitału. Stabilne zyski pochodzące z banku detalicznego, praktycznie kwartalna lub nawet miesięczna wypłata to ciekawy elementy, który zwiększa wyraźnie komfort dysponowania dużymi oszczędnościami. Warto zauważyć, że lokata rentierska dalej podlega wahaniom w zakresie stóp procentowych. Przy zmianie stóp procentowych na wyższe taka perspektywa oszczędzania opłaca się w znaczący sposób.